Přidejte se i Vy k našim spokojeným zákazníkům. Jsme tu pro Vás!

Kalkulace, rozpočty, poradenství, servis. V případě zájmu o vytvoření cenové nabídky na jakýkoliv stavební materiál nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás: info@goodmat.cz
Po-Pá (08:00 - 16:00)
734 308 819
prodej@goodmat.cz
  • VYHLEDAT
Mapesil AC 136 bahno 310ml
Mapesil AC 136 bahno 310ml
Isolastic 5Kg
Isolastic 5Kg
  • KONTAKT
Goodmat CZ s.r.o.
Domažlická 1256/1
130 00 Praha 3
Česká republika
IČ: 01410261
DIČ: CZ01410261
Telefonní spojení
734 308 819
IBAN:CZ8720100000002200383092
Email
prodej@goodmat.cz , info@goodmat.cz
Bankovní spojení
Fio banka
2200383092/2010/
Maltové směsi » Nivelační stěrky

Planitex D15 25kg

Sleva
Planitex D15 25kg
Samonivelační podlahová stěrka s velmi nízkým obsahem emisí, bez obsahu chromitanů vhodná pro aplikaci zubovou stěrkou, hladítkem (smoother) nebo čerpadlem, kterou lze použít pro stěrkování, vyrovnání a vyhlazení nerovností všech běžných podkladů používa
Popularita Popularita
Výrobce MAPEI, spol. s r.o.
Dostupnost Skladem
Záruka 24 měs.
Kód položky 1175125
Cena bez DPH 425,63 CZK
DPH 21 %
Cena s DPH 515,01 CZK
ks
  • Podrobný popis
  • Diskusní fórum (109)
Samonivelační podlahová stěrka s velmi nízkým obsahem emisí, bez obsahu chromitanů vhodná pro aplikaci zubovou stěrkou, hladítkem (smoother) nebo čerpadlem, kterou lze použít pro stěrkování, vyrovnání a vyhlazení nerovností všech běžných podkladů používaných ve stavebnictví. PLANITEX D 15lze použít jako přípravu podkladu před pokládkou textilních krytin, krytin z jehličkové plsti, PVC, kaučuku, linolea, parket, keramiky a přírodního kamene. Nepoužívat v exteriéru a ve vlhkých prostorách! Podklad nesmí být vystaven vzlínající kapilární vlhkosti. Při lepení dřeva nesmí být použity výrobky ve vodní disperzi. Příprava podkladu: Podklad musí odpovídat platným národním normám a předpisům, musí být bez trhlin a prasklin, dostatečně pevný, nosný, tuhý, vyschlý, suchý, zbavený prachu a nesoudržných částic, nátěrů, vosků, olejů, koroze a zbytků sádry nebo látek, které negativně ovlivňují jeho přídržnost k podkladu. V každém případě se podklad musí ošetřit vhodným a doporučeným penetračním nátěrem MAPEI. Anhydridové podklady doporučujeme penetrovat přípravkem Eco Prim T- první nátěr ředěný vodou v poměru 1:3, druhý nátěr ředěný vodou v poměru 1: 1. Penetrace musí vyschnout nejméně 12 hodin, nesmí ale být překročena doba 24 hodin (při standardních podmínkách prostředí).PŘÍPRAVA SMĚSI: Obsah pytle PLANITEX D15 o hmotnosti 25 kg nasypte do nádoby s cca 5,25 l čisté vody a míchejte nízkootáčkovým míchacím zařízením, až vznikne homogenní, samonivelační směs bez hrudek. Po odležení 2-3 minuty směs ještě jednou důkladně promíchejte a poté můžete stěrku nanášet na podklad hladítkem nebo stěrkou, příp. strojně čerpadlem. U tlouštěk vrstvy nad 15 mm lze přidat cca. 30% křemičitého písku zrnitosti 0,7-1,2 mm (předem konzultujte s technickým servisem Mapei).
ZPRACOVÁNÍ SMĚSI: Namíchaná směs se musí zpracovat v průběhu 30 minut po namíchání zubovou stěrkou (při použití hladítka pouze cca. 15 minut). Pokud je zapotřebí nanést druhou vrstvu, mělo by dojít k její aplikaci až po úplném vyschnutí první vrstvy stěrky, přebroušení povrchu a provedení příslušné penetrace. Vyrovnávací vrstva provedená výrobkem PLANITEX D 15 je až do tloušťky vrstvy 3 mm vhodná pro pokládku krytin po cca 24 hodinách na savých podkladech, po 48 hodinách na nesavých podkladech (při +23°C).
U vytápěných podkladů respektujte předepsanou zbytkovou vlhkost. PLANITEX D15 nesmí být používán při teplotách pod +15°C a vlhkosti nad 65%. Při správném použití výrobku PLANITEX D15 se zpravidla nemusí vyrovnané plochy po vyschnutí brousit. Je-li však nutné před pokládkou homogenních krytin provést broušení (zrnitost kotouče 60 nebo 80), je nutno po důkladném odsátí prachu provést penetrační nátěr povrchu např. výrobkem ECO PRIM T ředěným v poměru 1:3 vodou. Je nutné dodržet dobu vysychání (min. 12h), dokud se nevytvoří povrchový film. Na savé podklady a parkety je předepsaná min. tloušťka vrstvy 3mm.SPOTŘEBA: 1,5 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy. SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců v původním uzavřeném obalu. Skladujte v suchém a chladném prostředí. Nízký obsah chromitanů podle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), dodatek XVII, článek 47. ODSTRANĚNÍ: K recyklování předávejte jen zcela vyprázdněné nádoby. Nádoby a zbytky výrobku je nutno likvidovat podle místních předpisů. Zbytky výrobku lze ve vyschlém stavu odstranit jako domovní odpad. Další informace jsou uvedeny v materiálovém a Bezpečnostním listu. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: PLANITEX D15 obsahuje cement. Cement může ve styku s vlhkostí (např. potem) nebo vodou způsobit alkalickou reakci; může proto dojít k podráždění kůže nebo poleptání sliznic. Může dojít k poranění očí. Je nutno zabránit zasažení očí a delšímu styku s pokožkou používáním vhodných osobních ochranných pomůcek, např. rukavic a ochranných brýlí. Je nutno učinit bezpečnostní opatření běžná při práci se stavebními látkami/chemikáliemi. Dojde-li k zasažení očí nebo pokožky, okamžitě oči vypláchněte velkým množstvím vody, pokožku ihned důkladně omyjte. Chraňte před dětmi. V průběhu aplikace a vysychání zajistěte důkladné větrání m ístnosti. Při aplikaci produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních cest nebo zeminy. Použité nástroje se oplachují ihned po ukončení práce vodou a mýdlem. Výrobek neobsahuje žádné konzervační prostředky. Informace o obsažených alergenech a Technický list je možno si vyžádat na tel. č. +49 (0) 93 72 / 98 95 # 0. GISCODE: CP1EMICODE: EC 1 R PLUS # velmi nízký obsah emisí. VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.CHRAŇTE PŘED VLHKEM.
  • PŘIHLÁŠENÍ
LOGIN
HESLO
Přihlásit
Registrace
Zapomenuté heslo
  • DOPORUČTE NÁS
  • DOPORUČUJEME
Ultrabond Eco V4 SP FIBER   16kg
Ultrabond Eco V4 SP FIBER 16kg
3 192,46
2 394,35
Keralastic T 5kg šedý
Keralastic T 5kg šedý
1 400,58
1 050,44
Keralastic T 5kg bílý
Keralastic T 5kg bílý
1 400,58
1 050,44
Ultrabond Eco V4 SP 16kg
Ultrabond Eco V4 SP 16kg
3 070,38
2 302,78
Planitex D5 25kg
Planitex D5 25kg
535,43
401,57